Litters


A-litter : Kyra  Hartjes plaatjes  Nelly's Ury

B-litter : Kyra  Hartjes plaatjes  Nelly's Ury

C-litter : Ayla  Hartjes plaatjes  Arctic Kees Break On Through

D-litter : Kyra  Hartjes plaatjes  Nelly's Ury

E-litter : Britt v/h Leysenven Hartjes plaatjes Pepper vom Alten Nierstal

F-litter : Ayla  Hartjes plaatjes  Tommy vom Alten Nierstal

G-litter : Kyra  Hartjes plaatjes  Nelly's Ury

H-litter : Britt v/h Leysenven Hartjes plaatjes DJ

I-litter : Ayla Hartjes plaatjes DJ

J-litter : Kyra Hartjes plaatjes DJ

K-Litter: Britt v/h Leysenven Hartjes plaatjes DJ

L-Litter: Ayla Hartjes plaatjes DJ

M-Litter: Britt v/h Leysenven (Lady) Hartjes plaatjes Ruttkay big max (Bruce)

N-Litter Britt van het leysenven(Lady)Hartjes plaatjesRuttkay big max (Bruce)